Jste zde: Škola > Aktuality > Plán na září

Plán na září

18.09. 2019

ZÁŘÍ

2. Slavnostní zahájení školního roku – seřazení žáků v atriu školy v 8,00 hod.

Seznámit žáky se školním řádem, bezpečností na cestě do školy,

organizace práce ve třídě

Konec vyučování v 11 hod. – 2. st., 10 h. - 1. st.

První týden odpadá odpolední vyučování

3 . Od 9,40 hod. vyučování dle rozvrhu –1. tř. dle potřeby

Konec vyučování 1. st. -11,20 h.

6. Tématický zájezd do Chorvatska – 5. - 9. roč. p. u. Mz, Šm, Ma, Ji

24. Sběr papíru

        Nebezpečné situace - 1. A, 2,.tř

Třídní schůzky – 15,30 – 16,45 h.

25. Sběr papíru

          Dopravní hřiště – 5. tř.

          Nebezpečné situace 1. B, 4, A.tř

26.     Sběr papíru

28.     Den otevřených dveří

30.     Divadelní představení Romeo a Julie – 2. st.