Jste zde: Škola > Mateřská škola - informace

Mateřská škola

Připojené soubory: soubor Přijatí do MŠ pro 2020/2021 .pdf soubor Žádost o přijetí do MŠ 2020 .docx soubor Informace pro zákonné zástupce .docx soubor Stručné pokyny k přijetí do MŠ .docx soubor Kritéria pro přijetí .docx soubor Čestné prohlášení k očkování .doc soubor Čestné prohlášení o neexistenci příznaků .pdf

Otevření MŠ 

Mateřská škola při ZŠ a MŠ Libčany

bude opět otevřena od 25.května 2020.

Nástup dítěte nahlaste nejpozději do 15.5.2020

 do 12 hodin na tel. :723 026 464

MŠ budou navštěvovat děti, které:

1. Odevzdají pravdivě vyplněné a potvrzené čestné prohlášení (formulář je v příloze, případně je možné si ho vyzvednout v papírové podobě v poštovní schránce na budově MŠ)

2. Děti zdravé (děti alergické a jinak chronicky nemocné zůstávají doma), každý den bude dětem při nástupu do MŠ změřena teplota

Žádáme zákonné zástupce, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, aby si své děti z důvodu ochrany zdraví především své rodiny ponechali doma a nezvyšovali tak riziko nákazy.

Pokyny pro zákonné zástupce

Zákonní zástupci budou dodržovat přesné hygienické pokyny při vedení dítěte do MŠ:

  • Do MŠ nebudou děti vodit senioři
  • Všechny osoby, včetně dětí, se budou pohybovat v areálu školy v rouškách
  • Do MŠ nebudou vstupovat jiné osoby, než zaměstnanci nebo děti navštěvující naši MŠ
  • Před MŠ se nebudou shlukovat, čekají ve 2m rozestupech (jsou vyznačeny na komunikaci)
  • Při předávání a vyzvedávání dětí zazvonit na zvonek, vyčkat příchodu zaměstnance     

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Libčany

vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání,

který proběhne v termínu od 4. do 15. května 2020

bez přítomnosti dětí a jejich zástupců.

Veškeré potřebné soubory k zápisu naleznete výše.

Uzavření mateřské školy

Z rozhodnutí zřizovatele
Základní školy a mateřské školy,Libčany 
Obce Libčany

se mateřská škola od pondělí 16.března 2020 uzavírá, a to až do odvolání.

Případné informace směřujte na tel.číslo:

pro MŠ 603 261 096 - Klazarová Lada

Další informace sledujte na www.zslibcany.cz v aktualitách a dále v záložce MŠ Libčany.
Věřte, že děláme vše na ochranu zdraví nás všech.

V Libčanech 13.3.2020

Bc.Petr Veselka, starosta obce Libčany

Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy