Jste zde: Škola > Základní škola - informace

Základní škola

Připojené soubory: soubor Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 .pdf soubor Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021 .docx soubor Žádost o přijetí .docx soubor Žádost o odklad .docx soubor Průběh zápisu .docx soubor Pracovní listy .docx soubor Desatero .docx soubor Čestné prohlášení .pdf soubor Rozvrh konzultačních a třídnických hodin - 2. stupeň ŽŠ .pdf

Od 8.6. 2020 konzultační hodiny 

Od pondělí 8.6. 2020 mohou žáci 2. stupně ZŠ dobrovolně navštěvovat konzultační hodiny jednotlivých předmětů. Maximální počet žáků na jedné konzultační hodině je 15. Přihlašování bude probíhat pomocí Google Classroom. Rozvrh jednotlivých konzultačních hodin naleznete výše v přiložených souborech.

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021

V souborech výše naleznete seznam žáků přijatých do naší školy pro školní rok 2020/2021.

Zápis pro školní rok 2020/2021

V souborech výše naleznete všechny formuláře, které se týkají zápisu (popř. odkladu) žáků pro školní rok 2020/2021.

Uzavření základní školy

Vláda ČR zrušila svým rozhodnutím od 11. března vyučování na všech základních a středních školách.

Následující dny bude škola naprosto uzavřená, všem budou obědy odhlášeny.

Žádám všechny rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace.

Učivo a pokyny pro žáky naleznete v záložce "Třídy".

 

V případě potřeby nás kontaktujte: 736749345 - Mgr. Lenka Šlechtová

 

Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy