Jste zde: Škola > Základní škola

Základní škola

Připojené soubory: soubor Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 .pdf soubor Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021 .docx soubor Žádost o přijetí .docx soubor Žádost o odklad .docx soubor Průběh zápisu .docx soubor Pracovní listy .docx soubor Desatero .docx soubor Čestné prohlášení .pdf soubor Rozvrh konzultačních a třídnických hodin - 2. stupeň ŽŠ .pdf soubor Zájmové útvary 2020/2021 .xls soubor Covid ve školách - informace .docx soubor Klasifikační řád 2020 .docx soubor Školní řád 2020/2021 .docx soubor Informace z "třídních schůzek" ze dne 22.9.2020 .docx

Zrušení třídních schůzek

Z důvodu zvýšeného výskytu virového onemocnění se plánované třídní schůzky 22.9.2020 nekonají. Zákonným zástupcům budou základní informace sděleny prostřednictvím webových stránek, dále elektronicky, případně telefonickými hovory. Děkujeme za pochopení.

V Libčanech 17.9.2020 Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

Informace k zahájení školního roku 2020/21:

Zahájení školního roku 2020 – 2021 proběhne 1. září 2020 v 8 hodin v kmenových třídách. Škola bude otevřena od 7:45 hod, u vchodu proveďte dezinfekci rukou. Do školy vstupujete přes šatny.

Vezměte si s sebou: přezůvky

                                    psací potřeby

                                    svačinu

První den budou žáci 1. stupně i 2. stupně ve škole cca do 10 hodin (kromě prvních tříd). Ve škole se naši žáci mohou pohybovat bez roušek. Ostatní návštěvy vcházejí do školy hlavním vchodem (proti MŠ) po nahlášení a v roušce.

Žáky 6. tříd si v budově 2. stupně v 1. patře přeberou třídní učitelé, rozdělení do 6.A a 6.B bude uvedeno na hlavních nástěnkách školy a na dveřích 6.tříd.

1.září z organizačních důvodů nebude fungovat školní družina.

Platby za ŠD se budou provádět bezhotovostně, informace přihlášeným včas oznámíme.

Přehled nabízených zájmových útvarů najdete od 31.8.2020 na stránkách školy a webové aplikaci Moje Libčany.

 

 

V Libčanech 26.8.2020                                                                                               Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021

V souborech výše naleznete seznam žáků přijatých do naší školy pro školní rok 2020/2021.

Zápis pro školní rok 2020/2021

V souborech výše naleznete všechny formuláře, které se týkají zápisu (popř. odkladu) žáků pro školní rok 2020/2021.

Uzavření základní školy

Vláda ČR zrušila svým rozhodnutím od 11. března vyučování na všech základních a středních školách.

Následující dny bude škola naprosto uzavřená, všem budou obědy odhlášeny.

Žádám všechny rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace.

Učivo a pokyny pro žáky naleznete v záložce "Třídy".

 

V případě potřeby nás kontaktujte: 736749345 - Mgr. Lenka Šlechtová

 

Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy