Základní škola a mateřská škola, Libčany

Připojené soubory: soubor Informace pro žáky 2. stupně a jejich rodiče - DISTANČNÍ VÝUKA .docx

Informace k nástupu do škol (30. listopadu 2020)

Nástup žáků upraven na čtyři vchody, prosíme, aby do školy vstupovali pouze žáci, zákonní zástupci a další návštěvy mohou do školy pouze po dovolení vstupu vedením školy.

1.A 

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu

družina – u školních šaten, p.vych.Pichlová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

10,40

úterý

10,55

středa

11,10

čtvrtek

11,25

pátek

10,40

 

1.B

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

družina – v 1.B, p.vych.Říhová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

10,55

úterý

11,55

středa

11,25

čtvrtek

10,40

pátek

10,55

 

2.třída

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

družina – ve školní jídelně, p.vych.Čáslavská, v 7:15 odvede žáky do školy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,10

úterý

11,25

středa

10,40

čtvrtek

10,55

pátek

11,25

 

3.třída

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

družina – ve 3.třídě, Mgr.Čápová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,25

úterý

10,40

středa

10,55

čtvrtek

11,10

pátek

11,10

 

4.třída

vchod do školy – boční vchod proti MŠ (u dílen), šatna v této chodbě

družina – ve 4.třídě, p.as.Bitvarová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,40

úterý

11,10

středa

11,40

čtvrtek

11,40

pátek

11,55

 

5.A

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,55

úterý

12,10

středa

12,25

čtvrtek

12,40

pátek

12,10

 

5.B

vchod do školy – boční vchod proti MŠ (u dílen), šatna v této chodbě

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,10

úterý

11,40

středa

12,10

čtvrtek

12,10

pátek

11,40

6.třídy

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,55

úterý

12,25

středa

11,55

čtvrtek

13,10

pátek

12,40

polední přestávka ve školním atriu (v této době nevstupovat do kolárny)

 

7.třídy

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,25

úterý

12,55

středa

12,55

čtvrtek

12,55

pátek

12,25

polední přestávka ve školním atriu (v této době nevstupovat do kolárny)

 

8.třídy

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,40

úterý

12,40

středa

12,40

čtvrtek

11,55

pátek

12,55

polední přestávka ve školní kolárně (v této době nevstupovat do atria)

 

9.třída

vchod do školy – hlavní chod proti MŠ u zvonků do kanceláří, proti schodišti je připravena šatna, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

13,10

úterý

13,10

středa

13,10

čtvrtek

12,25

pátek

13,10

polední přestávka ve školní kolárně (v této době nevstupovat do atria)

Informace k současné situaci

Vážení zákonní zástupci,

je tu další zatěžkávací zkouška pro české rodiče a školy. Virové onemocnění nás opět zahnalo domů, ale to neznamená, že se zastavil čas. Je třeba pokračovat v započaté práci, i když to pro nikoho z nás není jednoduché.

Ve škole se od začátku školního roku mnohé změnilo, po delším čekání jsme v úterý  6.10. obdrželi pro celý sbor počítačové vybavení a okamžitě jsme zahájili proškolování všech pedagogů. Žáky jsme začali v předstihu seznamovat s jejich účty a novými e-mailovými adresami.

Celá škola postupně přechází na Microsoft Teams, ale na prvním stupni se držte pokynů třídních učitelů, tam je přechod individuální, podle jednotlivých tříd a učiva.

Zákonní zástupci žáků druhého stupně mají podrobnosti k distanční výuce výše v přiloženém souboru, vzhledem k tomu, že je od září tato výuka povinná, vyplývá z toho pro rodiče několik povinností. Žáci na 2. stupni se budou učit podle speciálních rozvrhů (v menu "Distanční výuka - rozvrhy").

Kontaktem na všechny učitele je e-mailová adresa, která je tvořena stejně, jako ta žákovská, např.:

l.slechtova@zslibcany.cz (počáteční písmeno křestního jména, tečka, příjmení bez znamének, zavináč a zslibcany.cz),

můžete tedy kterémukoliv učiteli napsat, pokud např. potřebujete žáka omluvit, něco vysvětlit, atp.. 

Doufám, že vše co nejdříve zvládneme, virus zaženeme a vrátíme se do školy, bez žáků je tu smutno a prázdno.

 

Přeji všem pevné zdraví a nervy a také včasný návrat do normálního života.

 

V Libčanech 16.10.2020             Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka ZŠ a MŠ Libčany


V současné době tvoří komplex Základní školy a mateřské školy Libčany - Základní škola se školní družinou a školní jídelnou a Mateřská škola Libčany. Základní škola má 254 žáků, mateřskou školu navštěvuje 53 dětí.


Modernizace budovy základní školy v Libčanech

V rámci dotace z výzvy č.66 Infrastruktura pro vzdělávání, přes zprostředkující subjekt ITI – Integrované území investice hradecko-pardubické aglomerace a jeho výzvy č.10 Infrastruktura základních škol – Královéhradecká část aglomerace se nám podařilo zmodernizovat celou školu. Byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie včetně všech přírodovědných kabinetů, zmodernizovány školní dílny a přípravna a pořízena multimediální učebnu, která slouží jak ke klasické výuce, tak i za použití moderní IT techniky k netradičním způsobům vyučování, včetně výuky informatiky. Na začátku září žáci usedli do téměř nových učeben se špičkovou IT technikou, pustili se do práce v perfektně vybavených dílnách, seznámili se s novými pomůckami v hodinách přírodních věd. Škola je kompletně zasíťovaná, ve všech učebnách je pevné připojení k internetu i posílena wi-fi. Škola se díky instalaci plošiny pro tělesně postižené stala zcela bezbariérovou.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

 


15.04. 2020

soubor GDPR