Základní škola a mateřská škola, Libčany

Sběr papíru

ZŠ a MŠ Libčany a Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Libčany,z.s. opět organizují SBĚR PAPÍRU, a to od 6. do 12.ledna 2021. Kontejner na sběr je umístěn na školním dvoře proti MŠ.

Děkujeme všem, kteří tímto způsobem třídí odpad a přispívají dětem a žákům na vybavení školy a školní akce.

Provoz ZŠ a MŠ Libčany od 4.ledna 2021

1. Provoz MŠ bez omezení pro děti zdravé a pro děti, které nepřišly v posledních 10 dnech do styku s prokazatelně nakaženou osobou.

2. Provoz školní družiny pro žáky 1.a 2.tříd – pro žáky zdravé a pro žáky, kteří nepřišli v posledních 10 dnech do styku s prokazatelně nakaženou osobou. Třídy družiny a vchody do školy pro tyto třídy jsou stejné jako před vánočními prázdninami.

3. Prezenční výuka 1. a 2.tříd probíhá dle pokynů třídních učitelů a učitelů angličtiny, rozvrh je zachován, pouze hodiny AJ budou po dobu distanční výuky ostatních tříd pouze v úterý.

4. Distanční výuka od 3.tříd probíhá stejně jako v minulém období. Rozvrh této výuky upřesní třídní učitelé v aplikaci MS Teams.

5. Konzultace pro žáky od 3.tříd je možná po dohodě s vyučujícími nebo asistentkami , a to pro žáky zdravé a pro žáky, kteří nepřišli v posledních 10 dnech do styku s prokazatelně nakaženou osobou.

6. Obědy mají přihlášené děti nahlášené v MŠ, žáci 1.a 2.tříd, ostatní žáci je mají odhlášené. Pokud budete chtít obědy pro žáky, kteří jsou na distanční výuce, kontaktujte vedoucí školní jídelny. Je možné pro ně vařit za cenu oběda jako při prezenční výuce, ale stravu si musí odnést, není možné se stravovat ve školní jídelně.

V Libčanech 31.prosince 2020

 

Vážení přátelé a příznivci naší školy!

Chtěli bychom vám popřát krásné svátky vánoční a pohodový rok 2021 plný zdraví a úspěchů.

 

Vánoční besídka mateřské školy

Informace k nástupu do škol (30. listopadu 2020)

Nástup žáků upraven na čtyři vchody, prosíme, aby do školy vstupovali pouze žáci, zákonní zástupci a další návštěvy mohou do školy pouze po dovolení vstupu vedením školy.

1.A 

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu

družina – u školních šaten, p.vych.Pichlová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

10,40

úterý

10,55

středa

11,10

čtvrtek

11,25

pátek

10,40

 

1.B

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

družina – v 1.B, p.vych.Říhová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

10,55

úterý

11,55

středa

11,25

čtvrtek

10,40

pátek

10,55

 

2.třída

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

družina – ve školní jídelně, p.vych.Čáslavská, v 7:15 odvede žáky do školy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,10

úterý

11,25

středa

10,40

čtvrtek

10,55

pátek

11,25

 

3.třída

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

družina – ve 3.třídě, Mgr.Čápová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,25

úterý

10,40

středa

10,55

čtvrtek

11,10

pátek

11,10

 

4.třída

vchod do školy – boční vchod proti MŠ (u dílen), šatna v této chodbě

družina – ve 4.třídě, p.as.Bitvarová

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,40

úterý

11,10

středa

11,40

čtvrtek

11,40

pátek

11,55

 

5.A

vchod do školy – atriem, šatna ve škole u vchodu do atria

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

11,55

úterý

12,10

středa

12,25

čtvrtek

12,40

pátek

12,10

 

5.B

vchod do školy – boční vchod proti MŠ (u dílen), šatna v této chodbě

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,10

úterý

11,40

středa

12,10

čtvrtek

12,10

pátek

11,40

6.třídy

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,55

úterý

12,25

středa

11,55

čtvrtek

13,10

pátek

12,40

polední přestávka ve školním atriu (v této době nevstupovat do kolárny)

 

7.třídy

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,25

úterý

12,55

středa

12,55

čtvrtek

12,55

pátek

12,25

polední přestávka ve školním atriu (v této době nevstupovat do kolárny)

 

8.třídy

vchod do školy – naproti školní kolárně přes svoji šatnu, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

12,40

úterý

12,40

středa

12,40

čtvrtek

11,55

pátek

12,55

polední přestávka ve školní kolárně (v této době nevstupovat do atria)

 

9.třída

vchod do školy – hlavní chod proti MŠ u zvonků do kanceláří, proti schodišti je připravena šatna, přezout, bundy s sebou do třídy

vyučování – dle rozvrhu, další úpravy sdělí třídní učitel

obědy – časový harmonogram

pondělí

13,10

úterý

13,10

středa

13,10

čtvrtek

12,25

pátek

13,10

polední přestávka ve školní kolárně (v této době nevstupovat do atria)

Informace k současné situaci

Vážení zákonní zástupci,

je tu další zatěžkávací zkouška pro české rodiče a školy. Virové onemocnění nás opět zahnalo domů, ale to neznamená, že se zastavil čas. Je třeba pokračovat v započaté práci, i když to pro nikoho z nás není jednoduché.

Ve škole se od začátku školního roku mnohé změnilo, po delším čekání jsme v úterý  6.10. obdrželi pro celý sbor počítačové vybavení a okamžitě jsme zahájili proškolování všech pedagogů. Žáky jsme začali v předstihu seznamovat s jejich účty a novými e-mailovými adresami.

Celá škola postupně přechází na Microsoft Teams, ale na prvním stupni se držte pokynů třídních učitelů, tam je přechod individuální, podle jednotlivých tříd a učiva.

Zákonní zástupci žáků druhého stupně mají podrobnosti k distanční výuce výše v přiloženém souboru, vzhledem k tomu, že je od září tato výuka povinná, vyplývá z toho pro rodiče několik povinností. Žáci na 2. stupni se budou učit podle speciálních rozvrhů (v menu "Distanční výuka - rozvrhy").

Kontaktem na všechny učitele je e-mailová adresa, která je tvořena stejně, jako ta žákovská, např.:

l.slechtova@zslibcany.cz (počáteční písmeno křestního jména, tečka, příjmení bez znamének, zavináč a zslibcany.cz),

můžete tedy kterémukoliv učiteli napsat, pokud např. potřebujete žáka omluvit, něco vysvětlit, atp.. 

Doufám, že vše co nejdříve zvládneme, virus zaženeme a vrátíme se do školy, bez žáků je tu smutno a prázdno.

 

Přeji všem pevné zdraví a nervy a také včasný návrat do normálního života.

 

V Libčanech 16.10.2020             Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka ZŠ a MŠ Libčany


V současné době tvoří komplex Základní školy a mateřské školy Libčany - Základní škola se školní družinou a školní jídelnou a Mateřská škola Libčany. Základní škola má 254 žáků, mateřskou školu navštěvuje 53 dětí.


Modernizace budovy základní školy v Libčanech

V rámci dotace z výzvy č.66 Infrastruktura pro vzdělávání, přes zprostředkující subjekt ITI – Integrované území investice hradecko-pardubické aglomerace a jeho výzvy č.10 Infrastruktura základních škol – Královéhradecká část aglomerace se nám podařilo zmodernizovat celou školu. Byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie včetně všech přírodovědných kabinetů, zmodernizovány školní dílny a přípravna a pořízena multimediální učebnu, která slouží jak ke klasické výuce, tak i za použití moderní IT techniky k netradičním způsobům vyučování, včetně výuky informatiky. Na začátku září žáci usedli do téměř nových učeben se špičkovou IT technikou, pustili se do práce v perfektně vybavených dílnách, seznámili se s novými pomůckami v hodinách přírodních věd. Škola je kompletně zasíťovaná, ve všech učebnách je pevné připojení k internetu i posílena wi-fi. Škola se díky instalaci plošiny pro tělesně postižené stala zcela bezbariérovou.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

 


15.04. 2020

soubor GDPR