Základní škola a mateřská škola, Libčany

Připojené soubory: soubor Informace pro žáky 2. stupně a jejich rodiče - DISTANČNÍ VÝUKA .docx

Informace k současné situaci

Vážení zákonní zástupci,

je tu další zatěžkávací zkouška pro české rodiče a školy. Virové onemocnění nás opět zahnalo domů, ale to neznamená, že se zastavil čas. Je třeba pokračovat v započaté práci, i když to pro nikoho z nás není jednoduché.

Ve škole se od začátku školního roku mnohé změnilo, po delším čekání jsme v úterý  6.10. obdrželi pro celý sbor počítačové vybavení a okamžitě jsme zahájili proškolování všech pedagogů. Žáky jsme začali v předstihu seznamovat s jejich účty a novými e-mailovými adresami.

Celá škola postupně přechází na Microsoft Teams, ale na prvním stupni se držte pokynů třídních učitelů, tam je přechod individuální, podle jednotlivých tříd a učiva.

Zákonní zástupci žáků druhého stupně mají podrobnosti k distanční výuce výše v přiloženém souboru, vzhledem k tomu, že je od září tato výuka povinná, vyplývá z toho pro rodiče několik povinností. Žáci na 2. stupni se budou učit podle speciálních rozvrhů (v menu "Distanční výuka - rozvrhy").

Kontaktem na všechny učitele je e-mailová adresa, která je tvořena stejně, jako ta žákovská, např.:

l.slechtova@zslibcany.cz (počáteční písmeno křestního jména, tečka, příjmení bez znamének, zavináč a zslibcany.cz),

můžete tedy kterémukoliv učiteli napsat, pokud např. potřebujete žáka omluvit, něco vysvětlit, atp.. 

Doufám, že vše co nejdříve zvládneme, virus zaženeme a vrátíme se do školy, bez žáků je tu smutno a prázdno.

 

Přeji všem pevné zdraví a nervy a také včasný návrat do normálního života.

 

V Libčanech 16.10.2020             Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka ZŠ a MŠ Libčany


V současné době tvoří komplex Základní školy a mateřské školy Libčany - Základní škola se školní družinou a školní jídelnou a Mateřská škola Libčany. Základní škola má 254 žáků, mateřskou školu navštěvuje 53 dětí.


Modernizace budovy základní školy v Libčanech

V rámci dotace z výzvy č.66 Infrastruktura pro vzdělávání, přes zprostředkující subjekt ITI – Integrované území investice hradecko-pardubické aglomerace a jeho výzvy č.10 Infrastruktura základních škol – Královéhradecká část aglomerace se nám podařilo zmodernizovat celou školu. Byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie včetně všech přírodovědných kabinetů, zmodernizovány školní dílny a přípravna a pořízena multimediální učebnu, která slouží jak ke klasické výuce, tak i za použití moderní IT techniky k netradičním způsobům vyučování, včetně výuky informatiky. Na začátku září žáci usedli do téměř nových učeben se špičkovou IT technikou, pustili se do práce v perfektně vybavených dílnách, seznámili se s novými pomůckami v hodinách přírodních věd. Škola je kompletně zasíťovaná, ve všech učebnách je pevné připojení k internetu i posílena wi-fi. Škola se díky instalaci plošiny pro tělesně postižené stala zcela bezbariérovou.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

 


15.04. 2020

soubor GDPR