Základní škola a mateřská škola, Libčany

Připojené soubory: soubor Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 .pdf soubor → Zpívá celá škola 2 - info, text, akordy, noty ← .pdf soubor Dopis pro rodiče a žáky 2. stupně ZŠ .docx soubor Čestné prohlášení .pdf

Sběr papíru ke konci školního roku

Ve dnech 25. - 30- června bude na dvoře školy (mezi MŠ a ZŠ) přistaven kontejner na sběr papíru.

Dopis pro rodiče a žáky 2. stupně

Ve výše přiložných souborech naleznete dopis pro rodiče a žáky 2. stupně, ve kterém je přehledně napsáno, jak bude probíhat výuka na druhém stupni ZŠ do konce školního roku 2019/2020.

Zpívá celá škola 2

Zpívá celá škola je projekt ZŠ Libčany, kde máte jedinečnou možnost si zazpívat společně se svými spolužáky a učiteli písničku, kterou jsem pro vás, tentokrát s paní angličtinářkou, nahrál.
Společný zpěv proběhne v pondělí 18. května v 17:00 na adrese: bit.ly/zpivacelaskola-2. Tentokrát již bez natáčení. ☺ Text písně a noty najdeš v příloze nad příspěvkem. Hudbě zdar!

Vybraná píseň: Demons – Imagine Dragons


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Libčany

vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání,

který proběhne v termínu od 4. do 15. května 2020

bez přítomnosti dětí a jejich zástupců.

Více informací naleznete v záložce "Mateřská škola - informace".

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021

V souborech výše naleznete seznam žáků přijatých do naší školy pro školní rok 2020/2021.


Zpívá celá škola

Do projektu zpívá celá škola se zapojili nejen žáci školy, ale i učitelé, rodiče, veřejnost či bývalí žáci. Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku. 

Hra na tělo - Something Just Like This

Do hudební výchovy nepatří jen zpěv písní, poslech hudby, hra na hudební nástroje, ale také tanec. Jedním typů tance pro žáky je tzv. body percussion – hra na tělo. Naši učitelé natočili pro žáky videonávod, jak jeden z populárních tanců může vypadat. Když se budete chtít odreagovat od učení, zatancujte si s námi. 

Lukáš Pavel


Vážení zákonní zástupci, milí žáci!

Zdravím Vás z libčanské školy v této zvláštní době, která nás všechny staví do
nových rolí a klade před nás nové a nové úkoly, se kterými se musíme nějakým způsobem
vyrovnat. Vy jste se dostali do role učitele svých dětí a na nás je, abychom vám tuto práci
co nejlépe připravili a co nejvíce usnadnili. Věřte, že se snažíme, aby se učivo dostalo ke
každému žákovi, a to i k těm, kteří nemají požadované počítačové vybavení.
Připravili jsme pro žáky další úkoly na přibližně 15 školních dní. Je zde práce nejen
ve stěžejních předmětech, ale i v dalších naukových předmětech, kde je třeba se posunovat.
Víme dobře, že někomu jde učení doma dobře a jiní se pod množstvím úkolů hroutí, ale
jistě chápete, že nějaký standard musíme mít nastavený a po návratu do normálu se ke
všemu probíranému učivu se žáky ve škole vrátíme, dovysvětlíme a procvičíme tak,
abychom látku mohli považovat za probranou a hlavně naučenou. I pro nás je tato situace
nová, na přípravu a komunikaci trochu složitá, ale učíme se za pochodu, snažíme se
maximálně komunikovat s Vámi i mezi sebou a pomáhat tak, aby vaše i naše práce měla
ten správný výsledek.

Učivo a odkazy najdete tentokrát v záložce Třídy.

Zápis do 1. třídy naší školy bude probíhat do konce měsíce dubna dle připojených
instrukcí.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na č.736 749 345.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, pohodově prožité Velikonoce a budu se těšit na
brzké shledání, protože škola bez dětí a žáků je to nejsmutnější, co se jí může stát.

V Libčanech 1.4.2020  Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy

Odkaz NONN

 

V současné době tvoří komplex Základní školy a mateřské školy Libčany - Základní škola se školní družinou a školní jídelnou a Mateřská škola Libčany. Základní škola má 254 žáků, mateřskou školu navštěvuje 53 dětí.


Modernizace budovy základní školy v Libčanech

V rámci dotace z výzvy č.66 Infrastruktura pro vzdělávání, přes zprostředkující subjekt ITI – Integrované území investice hradecko-pardubické aglomerace a jeho výzvy č.10 Infrastruktura základních škol – Královéhradecká část aglomerace se nám podařilo zmodernizovat celou školu. Byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie včetně všech přírodovědných kabinetů, zmodernizovány školní dílny a přípravna a pořízena multimediální učebnu, která slouží jak ke klasické výuce, tak i za použití moderní IT techniky k netradičním způsobům vyučování, včetně výuky informatiky. Na začátku září žáci usedli do téměř nových učeben se špičkovou IT technikou, pustili se do práce v perfektně vybavených dílnách, seznámili se s novými pomůckami v hodinách přírodních věd. Škola je kompletně zasíťovaná, ve všech učebnách je pevné připojení k internetu i posílena wi-fi. Škola se díky instalaci plošiny pro tělesně postižené stala zcela bezbariérovou.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

 


15.04. 2020

soubor GDPR