Základní škola a mateřská škola, Libčany

Připojené soubory: soubor Seznam přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 .pdf soubor Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků ve škole .pdf soubor Covid ve školách - informace .docx

Informace k zahájení školního roku 2020/21:

Zahájení školního roku 2020 – 2021 proběhne 1. září 2020 v 8 hodin v kmenových třídách. Škola bude otevřena od 7:45 hod, u vchodu proveďte dezinfekci rukou. Do školy vstupujete přes šatny.

Vezměte si s sebou: přezůvky

                                    psací potřeby

                                    svačinu

První den budou žáci 1. stupně i 2. stupně ve škole cca do 10 hodin (kromě prvních tříd). Ve škole se naši žáci mohou pohybovat bez roušek. Ostatní návštěvy vcházejí do školy hlavním vchodem (proti MŠ) po nahlášení a v roušce.

Žáky 6. tříd si v budově 2. stupně v 1. patře přeberou třídní učitelé, rozdělení do 6.A a 6.B bude uvedeno na hlavních nástěnkách školy a na dveřích 6.tříd.

1.září z organizačních důvodů nebude fungovat školní družina.

Platby za ŠD se budou provádět bezhotovostně, informace přihlášeným včas oznámíme.

Přehled nabízených zájmových útvarů najdete od 31.8.2020 na stránkách školy a webové aplikaci Moje Libčany.

 

 

V Libčanech 26.8.2020                                 Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Libčany

vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání,

který proběhne v termínu od 4. do 15. května 2020

bez přítomnosti dětí a jejich zástupců.

Více informací naleznete v záložce "Mateřská škola - informace".

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021

V souborech výše naleznete seznam žáků přijatých do naší školy pro školní rok 2020/2021.


Zpívá celá škola

Do projektu zpívá celá škola se zapojili nejen žáci školy, ale i učitelé, rodiče, veřejnost či bývalí žáci. Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku. 

Hra na tělo - Something Just Like This

Do hudební výchovy nepatří jen zpěv písní, poslech hudby, hra na hudební nástroje, ale také tanec. Jedním typů tance pro žáky je tzv. body percussion – hra na tělo. Naši učitelé natočili pro žáky videonávod, jak jeden z populárních tanců může vypadat. Když se budete chtít odreagovat od učení, zatancujte si s námi. 

Lukáš Pavel


Vážení zákonní zástupci, milí žáci!

Zdravím Vás z libčanské školy v této zvláštní době, která nás všechny staví do
nových rolí a klade před nás nové a nové úkoly, se kterými se musíme nějakým způsobem
vyrovnat. Vy jste se dostali do role učitele svých dětí a na nás je, abychom vám tuto práci
co nejlépe připravili a co nejvíce usnadnili. Věřte, že se snažíme, aby se učivo dostalo ke
každému žákovi, a to i k těm, kteří nemají požadované počítačové vybavení.
Připravili jsme pro žáky další úkoly na přibližně 15 školních dní. Je zde práce nejen
ve stěžejních předmětech, ale i v dalších naukových předmětech, kde je třeba se posunovat.
Víme dobře, že někomu jde učení doma dobře a jiní se pod množstvím úkolů hroutí, ale
jistě chápete, že nějaký standard musíme mít nastavený a po návratu do normálu se ke
všemu probíranému učivu se žáky ve škole vrátíme, dovysvětlíme a procvičíme tak,
abychom látku mohli považovat za probranou a hlavně naučenou. I pro nás je tato situace
nová, na přípravu a komunikaci trochu složitá, ale učíme se za pochodu, snažíme se
maximálně komunikovat s Vámi i mezi sebou a pomáhat tak, aby vaše i naše práce měla
ten správný výsledek.

Učivo a odkazy najdete tentokrát v záložce Třídy.

Zápis do 1. třídy naší školy bude probíhat do konce měsíce dubna dle připojených
instrukcí.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na č.736 749 345.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, pohodově prožité Velikonoce a budu se těšit na
brzké shledání, protože škola bez dětí a žáků je to nejsmutnější, co se jí může stát.

V Libčanech 1.4.2020  Mgr.Lenka Šlechtová, ředitelka školy

Odkaz NONN

 

V současné době tvoří komplex Základní školy a mateřské školy Libčany - Základní škola se školní družinou a školní jídelnou a Mateřská škola Libčany. Základní škola má 254 žáků, mateřskou školu navštěvuje 53 dětí.


Modernizace budovy základní školy v Libčanech

V rámci dotace z výzvy č.66 Infrastruktura pro vzdělávání, přes zprostředkující subjekt ITI – Integrované území investice hradecko-pardubické aglomerace a jeho výzvy č.10 Infrastruktura základních škol – Královéhradecká část aglomerace se nám podařilo zmodernizovat celou školu. Byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie včetně všech přírodovědných kabinetů, zmodernizovány školní dílny a přípravna a pořízena multimediální učebnu, která slouží jak ke klasické výuce, tak i za použití moderní IT techniky k netradičním způsobům vyučování, včetně výuky informatiky. Na začátku září žáci usedli do téměř nových učeben se špičkovou IT technikou, pustili se do práce v perfektně vybavených dílnách, seznámili se s novými pomůckami v hodinách přírodních věd. Škola je kompletně zasíťovaná, ve všech učebnách je pevné připojení k internetu i posílena wi-fi. Škola se díky instalaci plošiny pro tělesně postižené stala zcela bezbariérovou.

Mgr. Lenka Šlechtová, ředitelka školy

 


15.04. 2020

soubor GDPR