info@zslibcany.cz | +420 495 585 188 Další kontakty

Škola aktuálně

Čarodějnický venkov

V sobotu 1. května od 15:00 do 17:00 hodin se můžete zúčastnit naučné stezky s n...

Přidáno: 2021-04-29

Prezenční výuka a testování od 3.5.2021 – 7.5.2021 (sudý týden)

ORGANIZACE VÝUKY: 1.Prezenční výuka: 1.A, 1.B., 5.A, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B 2....

Přidáno: 2021-04-29

Žáci přijatí do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Seznam žáků přijatých do 1. třídy základní školy naleznete v sekci Základní škol...

Přidáno: 2021-04-23

Vyhodnocení zpětné vazby k distanční výuce

V období 25.2. - 25. 3. 2021 proběhlo dotazníkové šetření s názvem "Vyhodnocení ...

Přidáno: 2021-04-12

Rozloučení se Svatoplukem Čechem

Dne 2. dubna 2021 nás opustil dlouholetý učitel a ředitel základní školy v Libča...

Přidáno: 2021-04-08

Testování u přijímacích zkoušek

Veškeré informace ohledně podmínek přijímacích zkoušek naleznete v sekci základn...

Přidáno: 2021-04-08

Informace k nástupu do škol a testování žáků

Veškeré důležité informace k návratu žáků 1. stupně do škol naleznete v sekci zá...

Přidáno: 2021-04-08

Zahájení výuky na 1. stupni ZŠ (Duben 2021)

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. nastupují třídy 2., 3., 4. a dále liché týdny V tý...

Přidáno: 2021-04-07

Vyhodnocení akce - Putování za velikonočním zajíčkem

Celé akce se zúčastnilo se soutěžními kartami 147 dětí, kolik dospělých a dalšíc...

Přidáno: 2021-04-06

Velikonoční kuchařka ZŠ Libčany

Velikonoční kuchařku si můžete také stáhnout ve formátu PDF, Stačí přejít do sek...

Přidáno: 2021-04-03

Formuláře pro předškoláky

Žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ, formuláře pro odklad školní docházky a praco...

Přidáno: 2021-03-31

Co mám umět, než zasednu do lavice 1. třídy?

1. Vím, jak se jmenuji 2. Znám svou adresu 3. Umím si zavázat boty 4. Rychle ...

Přidáno: 2021-03-17
"Škola pro život"