info@zslibcany.cz | +420 495 585 188 Další kontakty

Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice. ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný.

Přiložené soubory


"Škola pro život"