info@zslibcany.cz | Škola: 495 585 188, jídelna: 495 585 388 Další kontakty

Platby ve školní jídelně

všichni strávníci se zaregistrují v kanceláři školní jídelny u p. Svobodové (+495 585 388 / +420 775 391 114), kde vyplní přihlášku ke stravování zákonný zástupce strávníka zřídí ve svém peněžním ústavu trvalý příkaz na účet školy 316 703 706/0300, potvrzenou kopii trvalého příkazu je nutno odevzdat v kanceláři školní jídelny.

Platby se provádí vždy předem na celý následující měsíc (musí být zaplaceny do 15. dne v předcházejícím měsíci).

Trvalý příkaz musí být zadán na období září – červen, poslední platba se tedy uskuteční v květnu

Obědy budou automaticky přihlášeny prvním dnem v měsíci po celý školní rok!


Údaje pro zadání trvalého příkazu:


výše částky na trvalý příkaz pro celotýdení stravování v ZŠ je stanovená podle věkové kategorie žáka: jedná se o zálohu (počítáno s průměrem 21 pracovních dnů), kategorie žáka závisí na dosaženém věku v daném školním roce (září-srpen)

Ceník stravování ZŠ:

Věk strávníka Cena oběda Měsíční platba
7 - 10 let 31 Kč 660 Kč
11 - 14 let 33 Kč 700 Kč
15 let a více 35 Kč 740 Kč

Ceník stravování MŠ:

Věk strávníka 1/2 dne Celý den
Děti do 6ti let 39 Kč (měs. záloha 780 Kč) 41 Kč (měs. záloha 820 Kč)
Děti 7 let 49 Kč (měs. záloha 980 Kč) 51 Kč (měs. záloha 1020 Kč)

V případě, že se vaše dítě stravuje ve ŠJ pouze některé dny v týdnu, konzultujte nastavení výše měsíční zálohy s vedoucí jídelny.


Vyúčtování stravného:

případný zůstatek strávníka na konci školního roku se převádí do dalšího ročníku.
Celkové vyúčtování proběhne při ukončení školní docházky (9.třída), přeplatek bude poukázán na váš osobní účet
Zůstatky dětí v MŠ Libčany se budou vracet na konci školního roku, během měsíce červenec-srpen převodem na váš účet

Přihlašování a odhlašování obědů:

Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy je možné odhlásit/přihlásit přes online systém školy, osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 495585388 a to nejpozději do 11:00 hodin na následující den

V době nepřítomnosti strávníka ve škole/školce lze odebrat oběd pouze první den, ostatní dny nepřítomnosti musí být odhlášeny (školský zákon č.561/2004 a vyhláška o školním stravování č.107/2005) pokud zákonný zástupce stravu žáka nebo dítěte neodhlásí, je na další dny nepřítomnosti automaticky přihlášeno ke stravování až do jeho odhlášení neodhlášená strava propadá bez náhrady

"Škola pro život"