info@zslibcany.cz | Škola: 495 585 188, jídelna: 495 585 388 Další kontakty

Školní samospráva

Pravidelná setkání:

Každou středu od 12:10 - 12:35

Vedoucí školní samosprávy: RNDr. Ludmila Votroubková

Školní samospráva se skládá z 2-3 zástupců tříd 5.- 9. ročníku. Scházíme se každý týden na 15-25min., kde řešíme různé situace z dění ve škole a ve třídách, připravujeme organizaci třídních akcí pro žáky prvního stupně v průběhu školního roku. Vybíráme charitativní akce, organizujeme školní vánoční besídku, školní akademii a připravujeme tvorbu programu na tyto akce , vybíráme a volíme moderátory z řad žáků těchto akcí. Na začátku roku volíme svého předsedu, místopředsedu, zapisovatele, fotografa. Schvalujme plán na každý školní rok, kdy si každá třída od 5. do 9. tř. připraví a zorganizuje nějakou aktivitu pro žáky nižších ročníků. Před vánocemi žáci 9.roč. vytvoří družinu Mikuláše, čerta a anděla, která chodí do MŠ a 1.-3.třídy.

"Škola pro život"