info@zslibcany.cz | Škola: 495 585 188, jídelna: 495 585 388 Další kontakty

Pracovníci školy

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Šlechtová
l.slechtova@zslibcany.cz
Zástupce ředitele
Mgr. Leona Lelková
l.lelkova@zslibcany.cz

Učitelé

Učitelka
Mgr. Květa Brožková
k.brozkova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Hana Hanušová
h.hanusova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Martina Lipavská
m.lipavska@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Michaela Mačurová
m.macurova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Jitka Sondová
j.sondova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Renata Jirsová
r.jirsova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Dagmar Kefurtová
d.kefurtova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Jana Tlučhořová
j.tluchorova@zslibcany.cz
Učitelka
RNDr. Ludmila Votroubková
l.votroubkova@zslibcany.cz
Učitel
Mgr. Michal Brázda
m.brazda@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Eva Vacková
e.vackova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Alena Vítková
a.vitkova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Zuzana Štokrová
z.stokrova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Michaela Šimáková
m.simakova@zslibcany.cz
Učitel
Mgr. Jan Mazal
j.mazal@zslibcany.cz
Učitel
Lukáš Pavel
l.pavel@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Ludmila Drašnarová
l.drasnarova@zslibcany.cz
Učitelka | Asistent pedagoga
Ing. Bc. Dagmar Holubcová
d.holubcova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Andrea Majerníková
a.majernikova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Zuzana Polívková
z.polivkova@zslibcany.cz
Učitelka
Mgr. Lucie Lašová Podmelová
l.lasova@zslibcany.cz

Ostatní pracovníci

Asistentka pedagoga
Tereza Čáslavská
t.caslavska@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Iva Šustáčková
i.sustackova@zslibcany.cz
Speciální pedagog | Asistentka
Mgr. Věra Čápová
v.capova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Renáta Bitvarová
r.bitvarova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Stanislava Říhová
s.rihova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Tatiana Bastinová
t.bastinova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Jitka Barvířová
j.barvirova@zslibcany.cz
asistentka pedagoga
Michaela Procházková
m.prochazkova@zslibcany.cz
"Škola pro život"