info@zslibcany.cz | +420 495 585 188 Další kontakty

Pracovníci školy

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Lenka Šlechtová
l.slechtova@zslibcany.cz
zástupkyně ředitele | učitelka
Mgr. Květa Brožková
k.brozkova@zslibcany.cz

Učitelé

Učitelka | 1. třída
Mgr. Hana Hanušová
h.hanusova@zslibcany.cz
Učitelka | 2.B
Mgr. Leona Lelková
l.lelkova@zslibcany.cz
Učitelka | 2.A
Mgr. Martina Lipavská
m.lipavska@zslibcany.cz
Učitelka | 4. třída
Michaela Mačurová
m.macurova@zslibcany.cz
Učitelka | 5. třída
Mgr. Jitka Sondová
j.sondova@zslibcany.cz
Učitelka | 3.A
Mgr. Renata Jirsová
r.jirsova@zslibcany.cz
Učitelka | 3.B
Mgr. Dagmar Kefurtová
d.kefurtova@zslibcany.cz
Učitelka | 7.A
Mgr. Jana Tlučhořová
j.tluchorova@zslibcany.cz
Učitelka | 7.B
RNDr. Ludmila Votroubková
l.votroubkova@zslibcany.cz
Učitel
Mgr. Michal Brázda
m.brazda@zslibcany.cz
Učitelka | 8.B
Bc. Eva Vacková
e.vackova@zslibcany.cz
Učitelka | 9.A
Mgr. Alena Vítková
a.vitkova@zslibcany.cz
Učitelka | 9.B
Mgr. Zuzana Štokrová
z.stokrova@zslibcany.cz
Učitelka | 6.A
Mgr. Michaela Šimáková
m.simakova@zslibcany.cz
Učitel
Mgr. Jan Mazal
j.mazal@zslibcany.cz
Učitel
Lukáš Pavel
l.pavel@zslibcany.cz
Učitelka | 6.B
Mgr. Ludmila Drašnarová
l.drasnarova@zslibcany.cz
Učitelka | 8.A
Mgr. Lucie Lašová Podmelová
l.lasova@zslibcany.cz
Učitelka
Ing. Bc. Dagmar Holubcová
d.holubcova@zslibcany.cz

Ostatní pracovníci

Asistentka pedagoga
Tereza Čáslavská
t.caslavska@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Iva Šustáčková
i.sustackova@zslibcany.cz
Speciální pedagog | Asistentka
Mgr. Věra Čápová
v.capova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Renata Bitvarová
r.bitvarova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Stanislava Říhová
s.rihova@zslibcany.cz
Asistentka pedagoga
Tatiana Bastinová
t.bastinova@zslibcany.cz
"Škola pro život"