info@zslibcany.cz | Škola: 495 585 188, jídelna: 495 585 388 Další kontakty

Prostory školy

Multimediální učebna

Multimediální učebna je kmenovou třídou na druhém stupni. Jedná se o naši nejmodernější učebnu, ve které se nachází interaktivní tabule, 24 skrytých počítačů pro žáky se systémem "jazykové učebny", který nám umožňuje propojit a kumunikovat mezi počítači navzájem. Žáci tedy mohou během vyučovací hodiny na pokyn učitele vytáhnout počítače a využít je v libovolném předmětu.

Učebna chemie a fyziky

Tato učebna je jedna z našich nejnovějších (v roce 2018 zde proběhla kompletní rekonstrukce). Třída nám nabízí až 36 míst pro žáky, je tedy největší v naší škole. Během rekonstrukce zde byla nainstalována interaktivní tabule s pevným počítačem, nové elektrické zapojení v každé lavici (pro výuku elektrických obvodů) a moderní systém rolet. Učebna je honě využívána pro chemické a fyzikální pokusy, ale také jako kmenová třída.

Počítačová učebna

Počítačová učebna disponuje interaktivní tabulí a 24 žákovskými počítači se sluchátky. Tato třída je primárně určena pro výuku informatiky, ale je využívána i pro ostatní předměty. Softwarové vybavení počítačů se neustále aktualizuje, aby žáci pracovali s nejnovějšími programy. Kromě výuky informatiky se zde konají robotické kroužky pod vedením pana učitele Brázdy.

Pracovní dílny

Učebna, která je specializována pro výuku pracovních činností byla rekonstruována v roce 2018. Žáci zde mají moderní vybavení, které je má připravit na možná budoucí povolání. Nalezneme zde interaktivní tabuli a stoly vybavené pro manuální práci. Žáci zde pracují především se dřevem a vytvářejí zajímavé výrobky pro různé účely.

Klasické učebny

Klasické učebny jsou u nás všechny vybaveny podobně. Od školního roku 2020/2021 jsou všechny třídy vybavené interaktivní tabulí a připojeným pevným počítačem. Kapacita těchto učeben je se pohybuje v rozmezi 24 - 30 žáků (dle potřeby). Žáci mají v každé třídě přiřazené místo ve skříni, kde si mohou nechávat věci do výuky.


"Škola pro život"