info@zslibcany.cz | +420 495 585 188 Další kontakty

Zájmové útvary

FIE (6. - 9. třída)

Vedoucí: Mgr. Michaela Šimáková

Čtvrtek 13:00 – 13:45 nebo Pátek 12:45 – 13:30

POHYBOVÉ HRY (2. a 3. třída)

Vedoucí: Mgr. Leona Lelková

Pondělí 12:15 - 12:50

KUCHTÍK (2. třída)

Vedoucí: Mgr. Martina Lipavská

Úterý 13:00 - 14:30

KUCHTÍK (3. třída)

Vedoucí: Stanislava Říhová

Středa 13:00 - 14:30

MLADÝ ZDRAVOTNÍK (3. - 5. třída)

Vedoucí: Šárka Pichlová

Středa 13:00 - 14:00

KERAMIKA (1. třídy)

Vedoucí: Mgr. Renáta Jirsová

Pondělí 13:00 - 14:00

KERAMIKA (2. třída)

Vedoucí: Mgr. Renáta Jirsová

Pondělí 14:00 - 15:00

KERAMIKA (3. třída)

Vedoucí: Mgr. Renáta Jirsová

Středa 13:00 - 14:00

KERAMIKA (4. třída)

Vedoucí: Mgr. Renáta Jirsová

Středa 14:00 - 15:00

KERAMIKA (5. třída)

Vedoucí: Mgr. Renáta Jirsová

Čtvrtek 13:00 - 14:00

PRACOVNĚ-VÝTVARNÝ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Dagmar Kefurtová

Čtvrtek 13:00 - 14:00

LITERÁRNÍ KROUŽEK

Vedoucí: Mgr. Jitka Sondová

Středa 13:00 - 14:00

NONN

Vedoucí: Lukáš Pavel

Čtvrtek 14:45 - 15:45

Mažoretky (1. a 2. třída)

Vedoucí: Michaela Mačurová

Pátek 11:30 - 12:15

Mažoretky (3. a 4. třída)

Vedoucí: Michaela Mačurová

Čtvrtek 6:40 - 7:20

AEROBIK (3. - 5. třída)

Vedoucí: Mgr. Hana Hanušová

Čas bude upřesněn

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ (1. - 9. třída)

Vedoucí: p. Perný

Pátek 12:15 - ...

MATEMATICKÝ KLUB

Vedoucí: Mgr. Lenka Šlechtová

Pátek 13:00 - 14:00

FLORBAL

Vedoucí: J. Polák

Úterý 14:45 - 16:00

FRANCOUZŠTINA

Vedoucí: Michaela Mačurová

Pondělí 13:00 - 13:45

"Škola pro život"