info@zslibcany.cz | Škola: 495 585 188, jídelna: 495 585 388 Další kontakty

Historie školy

První škola v Libčanech vznikla v roce 1683 a stála v místě bývalé fary. V roce 1877 postavila obec Libčany spolu s obcemi Hvozdnice a Želí dvoutřídní školu. Je to budova, kde je dnes obecní úřad a pošta. Ta sloužila jako první stupeň školy do roku 1975.
Druhý stupeň, dříve používaný název měšťanka, vznikl v Libčanech v roce 1948 v dřevěné stavbě, která zůstala v obci po válečných zajatcích. Stála v lese u fotbalového hřiště. V této provizorní budově se rovněž učilo do roku 1975. Říkalo se jí „dřevěná fakulta“.
V roce 1971 vypracoval pan architekt Karel Fridrich plány na stavbu nového školního pavilonu. V roce 1973 na základech starého libčanského zámku byla započata výstavba a v roce 1975 se v nové škole začalo učit. Další budova, školní jídelna s tělocvičnou, byla dostavěna v roce 1977. V roce 1979 přibyla do areálu další budova mateřské školy. Na konci osmdesátých let se ukázalo, že škola nebude kapacitně stačit, a tak došlo k výstavbě další školní budovy, která slouží prvnímu stupni. Jsou zde i šatny, třídy školní družiny, knihovna a výtvarný ateliér. Tato část byla zprovozněna v září roku 1995.
Školní areál se stále dotváří a upravuje. Máme školní zahradu s venkovní učebnou, kde jsou pro nejmenší děti umístěny hrací prvky. Opravujeme postupně areál víceúčelového hřiště, v tělocvičně funguje velmi dobře vybavená posilovna. V nejstarších školních budovách byla v roce 2012 vyměněna všechna okna, do tříd druhého stupně byl v té době nakoupen nový nábytek. Postupně se snažíme doplnit vybavení školy tak, abychom udrželi krok s rozvojem moderního školství. V roce 2018 v rámci projetu „Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí“ byla vybudována druhá počítačová učebna, zrekonstruována učebna fyziky a chemie, byly zmodernizovány kabinety přírodovědných předmětů, kompletně obnoveny školní dílny s přípravnou a celá škola byla kompletně zasíťována. Ve všech učebnách jsou interaktivní tabule, v učebnách 2.stupně je v každé třídě pevný počítač připojený k internetu.
Během letních prázdnin roku 2020 proběhla další rekonstrukce mateřské školy, byla vybudována třetí třída a její kapacita se tak zvýšila na 67 dětí. Byla vyměněna i střešní krytina jak na části mateřské školy, tak na budově prvního stupně základní školy včetně střešních oken.
Školní jídelna má krásné moderní vybavení, školní kuchyně se postupně vybavuje novým, energeticky úsporným zařízením tak, aby uvařená jídla byla kvalitní a odpovídala všem nastaveným normám. V roce 2020 byl zaveden elektronický systém vydávání obědů, který by měl zjednodušit práci kuchařek a zákonných zástupců při placení a odhlašování stravníků.
Škola je organismus, který se neustále vyvíjí, jeho potřeby se mění, části stárnou a je třeba je dobře udržovat, opravovat a vyměňovat.
Máme samozřejmě další plány, momentálně je to rekonstrukce a rozvoj školních sportovišť, modernizace školní kuchyně, rekonstrukce zahrady mateřské školy, atd, atd..

1683


rok založení

-

1975


nová budova školy

-

1995


dokončené další budovy

-

a dál?


to se teprve uvidí.

"Škola pro život"